Yeni kuşakların davranışlarının, annelerinin davranış kalıplarına ve annelerin onları nasıl yetiştirdiğine büyük ölçüde bağlı olması, annelerin eğitiminin önemini düşünmemizi sağladı. Bu düşünceler ışığında, dünya nüfusunun yarısını oluşturan kadınların ve diğer yarısını doğuran kadınların sosyal problemlerle ilgili sorunların çözülmesinde kilit rol oynayacağını varsaydık. Projemizin genel amacı kadınları eğitmektir. Dolayısıyla, aynı sosyal ortamda geliştirilen olumlu bir davranışın domino etkisi olacağını ve daha geniş kitlelere yayılacağını düşünüyoruz.