İngilizceden çevrilmiştir-Dünya Temizlik Günü, deniz çöpü sorunu da dahil olmak üzere küresel katı atık sorunuyla mücadele etmeyi amaçlayan yıllık bir küresel sosyal eylem programıdır. Bir sonraki Dünya Temizlik Günü 19 Eylül 2020. Dünya Temizlik Günü, her zaman dilimini kapsayan çöp temizleme ve atık haritalama etkinlikleriyle kutlanmaktadır.