Hakkımızda

Hakkımızda

Tarihçesi


Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği ;  “Aktif vatandaşlar için önde gelen küresel ağ olmak. ” vizyonuna ulaşmak ve  ‘Gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak, toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak.’ misyonunu gerçekleştirmek için 1915 yılında, Amerika’nın St. Louis kentinde kurulan  Junior Chamber International (JCI) organizasyonunun Türkiye organizasyonudur.

18-40 yaş arasındaki genç aktif vatandaşların oluşturduğu kar amacı gütmeyen bu uluslararası sivil toplum kuruluşu bugün, dünya üzerinde 105 yılı, Türkiye’de ise 30 yılı aşmış köklü bir geçmişe sahiptir.

Junior Chamber International (JCI) organizasyonu 2019 yılı itibariyle dünyanın 128 ülkesinde 5.000’den fazla şubesi ve 200.000’e yaklaşan üye sayısı ile dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biridir.

Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği ise, 2019 yılı itibariyle Türkiye’nin 15 farklı ilinde, 25 farklı şubesi ve 700’e yakın üyesi ile toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak için çalışmalarına devam etmektedir.

18-40 yaş arasındaki genç aktif vatandaşların oluşturduğu kar amacı gütmeyen uluslararası sivil toplum kuruluşu JCI’ın, JCI Kültür şubesi de Türkiye’de 9 yıldır aktif bir şekilde sosyal sorumluluk projeleri üreten ve girişimciliği destekleyen bir şubedir. Konsept bir şube olarak varlığını hem Türkiye’de hem de dünyada kabul ettiren JCI Kültür girişimcilik ve sosyal sorumluluk adına birçok başarı gerçekleştirmiştir.

Genç, aktif yurttaşların, öncü küresel ağı olmak.

Gençlerin yetişmesi için fırsatlar sunarak toplumun pozitif gelişimine katkı sağlamak.

İnsanlar arasındaki kardeşlik milletlerin hakimiyetlerini aşar; Ekonomik adalet, en çok hür kişilerin hür girişimleriyle elde edilebilir; Yönetim insanlardan ziyade yasalara dayanmalıdır; Dünyanın en büyük hazinesi insan kişiliğinde gizlidir; ve insanlığa hizmet etmek yaşamın en güzel uğraşıdır.

Uluslararası bir federasyon yapısına sahip olan JCI’ın bir milliyeti yoktur. Genel Merkezi ABD’de St.Louis’de faaliyet göstermekle beraber, merkezi yönlendirmeden ziyade derneğimizde yerel şube yönetimi (Local Organization Management – LOM) esastır. Her şube, genel çizilmiş misyon ve vizyon doğrultusunda faaliyetlerinde inisiyatif sahibidir. Ülke yönetimi (National Organization Management – NOM) ise ulusal koordinasyonu sağlamak ve iletişimi artırmak amaçlı faaliyet gösterir. JCI Genel Merkezi (Headquarter – HQ) ise uluslararası faaliyetlerin koordinasyonunu sağlar.  Türkiye’de, Türkiye Cumhuriyeti Dernekler Kanunu’na uygun olarak hazırlanmış bir tüzüğe sahiptir ve bu tüzük gereğince Genç Liderler ve Girişimciler (JCI) Derneği adı altında faaliyetlerini icra eder.

18-40 yaş arasındaki genç aktif vatandaşların oluşturduğu kar amacı gütmeyen uluslararası sivil toplum kuruluşu JCI’ın, JCI Kültür şubesi de Türkiye’de 9 yıldır aktif bir şekilde sosyal sorumluluk projeleri üreten ve girişimciliği destekleyen bir şubedir. Konsept bir şube olarak varlığını hem Türkiye’de hem de dünyada kabul ettiren JCI Kültür girişimcilik ve sosyal sorumluluk adına birçok başarı gerçekleştirmiştir.